menu
menu back
 • 2022-06-24
  2022 HOORAY FOR YOUTH
 • 2022-06-23
  2022年6月23日(四) 主日學公告
 • 2022-06-17
  2022 CLC CONFERENCE
 • 2022-06-15
  2022 主日學歡樂畢業季
 • 2022-06-15
  2022年7月2日(六) 受洗禮拜
 • 2022-06-04
  2022年 14天清晨禱告
 • 2022-05-04
  CHANGE LIFE CHURCH 線上代禱
 • 2022-05-04
  2022年 安得烈行動——送上疫情中的溫暖
 • 2022-05-02
  線上奉獻方式
 • 2022-04-06
  2022年4月1日-6月30日 上半年安得烈行動
 • 2022-03-31
  每週奉獻報告